Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 18:59
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 255 025,00 1 124 079,00
-10,4%
1 109 607,00
-1,3%
Przychody z tytułu prowizji 477 616,00 522 901,00
9,5%
582 366,00
11,4%
Wynik na działalności bankowej 1 114 996,00 908 375,00
-18,5%
821 552,00
-9,6%
Zysk (strata) brutto 437 566,00 491 348,00
12,3%
115 058,00
-76,6%
Zysk (strata) netto 318 153,00 350 690,00
10,2%
2 861,00
-99,2%
Amortyzacja 126 718,00 128 050,00
1,1%
129 619,00
1,2%
Aktywa 194 302 696,00 196 767 454,00
1,3%
203 140 470,00
3,2%
Kapitał własny 24 959 357,00 25 337 242,00
1,5%
25 422 844,00
0,3%
Współczynnik wypłacalności 21,52 21,51
-0,0%
23,34
8,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 244,49 247,94
1,4%
248,78
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,12 3,43
10,1%
0,03
-99,2%