Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.28, godz. 01:14
kontakt
VARSAV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 712,00 989,00
38,9%
816,00
-17,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -345,00 133,00
---
-307,00
---
Zysk (strata) brutto -340,00 432,00
---
2 450,00
467,1%
Zysk (strata) netto -340,00 116,00
---
2 450,00
2 012,1%
Amortyzacja 0,00 27,00
---
27,00
0,0%
Aktywa 10 144,00 10 421,00
2,7%
12 607,00
21,0%
Kapitał własny 9 543,00 9 592,00
0,5%
12 035,00
25,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,48
0,4%
0,60
25,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,01
---
0,12
1 933,3%