Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.21, godz. 22:56
kontakt
VARSAV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 989,00 816,00
-17,5%
1 139,00
39,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 133,00 -307,00
---
29,00
---
Zysk (strata) brutto 432,00 2 450,00
467,1%
-169,00
---
Zysk (strata) netto 116,00 2 450,00
2 012,1%
-169,00
---
Amortyzacja 27,00 27,00
0,0%
27,00
0,0%
Aktywa 10 421,00 12 607,00
21,0%
12 452,00
-1,2%
Kapitał własny 9 592,00 12 035,00
25,5%
11 822,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,60
25,5%
0,59
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,12
1 933,3%
-0,01
---