Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 09:52
kontakt
VARSAV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 816,00 1 139,00
39,6%
898,00
-21,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -307,00 29,00
---
-160,00
---
Zysk (strata) brutto 2 450,00 -169,00
---
-181,00
---
Zysk (strata) netto 2 450,00 -169,00
---
-384,00
---
Amortyzacja 27,00 27,00
0,0%
27,00
0,0%
Aktywa 12 607,00 12 432,00
-1,4%
12 018,00
-3,3%
Kapitał własny 12 035,00 11 582,00
-3,8%
11 139,00
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,58
-3,7%
0,56
-3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 -0,01
---
-0,02
---