Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 21:42
kontakt
MEDARD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18,00 -17,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) brutto -18,00 -17,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) netto -18,00 -17,00
---
-18,00
---
Amortyzacja 0,00 18,00
---
18,00
0,0%
Aktywa 1 889,00 1 825,00
-3,4%
1 808,00
-0,9%
Kapitał własny 328,00 310,00
-5,5%
292,00
-5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,14
-5,4%
0,13
-5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---