Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 18:23
kontakt
DATAWALK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 101,00 5 576,00
79,8%
2 592,00
-53,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 192,00 522,00
171,9%
-2 183,00
---
Zysk (strata) brutto -34,00 255,00
---
-4 772,00
---
Zysk (strata) netto -34,00 255,00
---
-4 772,00
---
Amortyzacja 309,00 326,00
5,5%
351,00
7,7%
Aktywa 20 522,00 89 032,00
333,8%
82 855,00
-6,9%
Kapitał własny 15 963,00 81 338,00
409,5%
76 565,00
-5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,58 16,65
365,7%
15,67
-5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,05
---
-0,98
---