Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.26, godz. 08:34
kontakt
CREEPYJAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 177,00 21 883,00
1 759,2%
7 572,00
-65,4%
7 039,00
-7,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 673,00 19 532,00
2 802,2%
1 033,00
-94,7%
4 314,00
317,6%
Zysk (strata) brutto 857,00 19 074,00
2 125,7%
618,00
-96,8%
3 970,00
542,4%
Zysk (strata) netto 835,00 15 242,00
1 725,4%
-275,00
---
2 838,00
---
Amortyzacja 0,00 971,00
---
65,00
-93,3%
60,00
-7,7%
Aktywa 8 481,00 25 680,00
202,8%
30 266,00
17,9%
34 592,00
14,3%
Kapitał własny 8 264,00 23 124,00
179,8%
27 482,00
18,8%
31 964,00
16,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,60 34,04
193,4%
40,45
18,8%
47,04
16,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,24 22,43
1 715,0%
-0,40
---
4,18
---