Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 07:34
kontakt
CREEPYJAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21 883,00 7 572,00
-65,4%
7 039,00
-7,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 532,00 1 033,00
-94,7%
4 314,00
317,6%
Zysk (strata) brutto 19 074,00 618,00
-96,8%
3 970,00
542,4%
Zysk (strata) netto 15 242,00 -275,00
---
2 838,00
---
Amortyzacja 971,00 65,00
-93,3%
60,00
-7,7%
Aktywa 25 680,00 30 266,00
17,9%
34 592,00
14,3%
Kapitał własny 23 124,00 27 482,00
18,8%
31 964,00
16,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,04 40,45
18,8%
47,04
16,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 22,43 -0,40
---
4,18
---