Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 10:10
kontakt
SILVAIR-REGS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 26 923,00
Kapitał własny 23 218,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,47
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00