Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.23, godz. 07:01
kontakt
PASSUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 244,00 7 232,00
70,4%
5 115,00
-29,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 80,00 239,00
198,8%
396,00
65,7%
Zysk (strata) brutto 24,00 102,00
325,0%
284,00
178,4%
Zysk (strata) netto 9,00 98,00
988,9%
284,00
189,8%
Amortyzacja 334,00 473,00
41,6%
547,00
15,6%
Aktywa 22 654,00 23 939,00
5,7%
23 402,00
-2,2%
Kapitał własny 8 025,00 8 026,00
0,0%
8 311,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,19 4,19
0,0%
4,34
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,05
920,0%
0,15
190,2%