Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 23:26
kontakt
PASSUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 115,00 19 982,00
290,7%
10 835,00
-45,8%
10 543,00
-2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 396,00 1 421,00
258,8%
1 252,00
-11,9%
1 604,00
28,1%
Zysk (strata) brutto 284,00 1 389,00
389,1%
1 207,00
-13,1%
1 555,00
28,8%
Zysk (strata) netto 284,00 921,00
224,3%
864,00
-6,2%
1 243,00
43,9%
Amortyzacja 547,00 704,00
28,7%
697,00
-1,0%
700,00
0,4%
Aktywa 23 402,00 27 992,00
19,6%
22 583,00
-19,3%
24 335,00
7,8%
Kapitał własny 8 311,00 9 231,00
11,1%
10 095,00
9,4%
11 204,00
11,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,34 4,82
11,1%
5,27
9,4%
5,85
11,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,48
225,0%
0,45
-6,2%
0,65
43,9%