Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:56
kontakt
PASSUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 232,00 5 115,00
-29,3%
19 982,00
290,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 239,00 396,00
65,7%
1 421,00
258,8%
Zysk (strata) brutto 102,00 284,00
178,4%
1 389,00
389,1%
Zysk (strata) netto 98,00 284,00
189,8%
921,00
224,3%
Amortyzacja 473,00 547,00
15,6%
704,00
28,7%
Aktywa 23 939,00 23 402,00
-2,2%
27 992,00
19,6%
Kapitał własny 8 026,00 8 311,00
3,6%
9 231,00
11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,19 4,34
3,6%
4,82
11,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,15
190,2%
0,48
225,0%