Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 14:15
kontakt
VABUN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 191,00 60,00
-68,6%
1,00
-98,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -116,00 1,00
---
-44,00
---
Zysk (strata) brutto -116,00 1,00
---
-44,00
---
Zysk (strata) netto -116,00 1,00
---
-44,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
8,00
0,0%
Aktywa 1 693,00 1 458,00
-13,9%
1 023,00
-29,8%
Kapitał własny 618,00 882,00
42,7%
721,00
-18,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,18
42,9%
0,15
-18,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
-0,01
---