Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:08
kontakt
PBGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 361,00 126,00
-65,1%
45,00
-64,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46,00 -428,00
---
-202,00
---
Zysk (strata) brutto 46,00 -428,00
---
-203,00
---
Zysk (strata) netto 46,00 -428,00
---
-203,00
---
Amortyzacja 58,00 58,00
0,0%
60,00
3,4%
Aktywa 2 729,00 2 411,00
-11,7%
2 432,00
0,9%
Kapitał własny 1 211,00 782,00
-35,4%
579,00
-26,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,12
-35,5%
0,09
-25,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,07
---
-0,03
---