Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:31
kontakt
PBGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 126,00 45,00
-64,3%
10,00
-77,8%
169,00
1 590,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -428,00 -202,00
---
-265,00
---
-27,00
---
Zysk (strata) brutto -428,00 -203,00
---
-265,00
---
-42,00
---
Zysk (strata) netto -428,00 -203,00
---
-265,00
---
-42,00
---
Amortyzacja 58,00 60,00
3,4%
53,00
-11,7%
70,00
32,1%
Aktywa 2 411,00 2 302,00
-4,5%
2 223,00
-3,4%
1 982,00
-10,8%
Kapitał własny 782,00 322,00
-58,8%
336,00
4,3%
15,00
-95,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,05
-59,2%
0,05
6,1%
0,00
-96,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,03
---
-0,04
---
-0,01
---