Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:30
kontakt
ULTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 749,00 4 594,00
-3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 704,00 2 144,00
-20,7%
Zysk (strata) brutto 4 050,00 5 659,00
39,7%
Zysk (strata) netto 3 154,00 4 553,00
44,4%
Amortyzacja 13,00 19,00
46,2%
Aktywa 14 050,00 18 676,00
32,9%
Kapitał własny 10 671,00 15 351,00
43,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,04 2,94
43,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,87
44,4%