Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:54
kontakt
ULTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 594,00 4 032,00
-12,2%
5 361,00
33,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 144,00 1 142,00
-46,7%
1 505,00
31,8%
Zysk (strata) brutto 5 659,00 9 644,00
70,4%
5 170,00
-46,4%
Zysk (strata) netto 4 553,00 7 705,00
69,2%
4 189,00
-45,6%
Amortyzacja 19,00 19,00
0,0%
23,00
21,1%
Aktywa 18 676,00 25 411,00
36,1%
30 878,00
21,5%
Kapitał własny 15 351,00 23 257,00
51,5%
27 859,00
19,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,94 4,45
51,5%
5,33
19,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,87 1,47
69,1%
0,80
-45,6%