Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 10:00
kontakt
7LEVELS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 400,00 621,00
55,2%
641,00
3,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -167,00 -39,00
---
112,00
---
Zysk (strata) brutto -170,00 -28,00
---
110,00
---
Zysk (strata) netto -170,00 -28,00
---
110,00
---
Amortyzacja 74,00 22,00
-70,3%
16,00
-27,3%
Aktywa 853,00 2 639,00
209,4%
2 601,00
-1,4%
Kapitał własny 646,00 2 122,00
228,5%
2 231,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,29 4,24
228,7%
4,46
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,34 -0,06
---
0,22
---