Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 20:17
kontakt
GETINOBLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 448 250,00 376 986,00
-15,9%
339 953,00
-9,8%
Przychody z tytułu prowizji 27 045,00 29 437,00
8,8%
39 857,00
35,4%
Wynik na działalności bankowej 29 090,00 59 794,00
105,5%
-40 893,00
---
Zysk (strata) brutto -295 421,00 -85 001,00
---
-140 395,00
---
Zysk (strata) netto -251 270,00 -75 279,00
---
-140 181,00
---
Amortyzacja 41 225,00 39 447,00
-4,3%
39 246,00
-0,5%
Aktywa 51 313 267,00 48 057 757,00
-6,3%
50 091 772,00
4,2%
Kapitał własny 2 200 102,00 2 149 970,00
-2,3%
2 007 274,00
-6,6%
Współczynnik wypłacalności 8,60 8,40
-2,3%
8,40
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,11 2,06
-2,3%
1,92
-6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,07
---
-0,13
---