Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 18:53
kontakt
GETINOBLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 517 757,00 448 250,00
-13,4%
376 986,00
-15,9%
Przychody z tytułu prowizji 26 179,00 27 045,00
3,3%
29 437,00
8,8%
Wynik na działalności bankowej 100 159,00 29 090,00
-71,0%
59 794,00
105,5%
Zysk (strata) brutto -109 449,00 -295 421,00
---
-85 001,00
---
Zysk (strata) netto -100 710,00 -251 270,00
---
-75 279,00
---
Amortyzacja 41 512,00 41 225,00
-0,7%
39 447,00
-4,3%
Aktywa 51 763 417,00 51 313 267,00
-0,9%
48 057 757,00
-6,3%
Kapitał własny 2 377 820,00 2 200 102,00
-7,5%
2 149 970,00
-2,3%
Współczynnik wypłacalności 8,60 8,60
0,0%
8,40
-2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,28 2,11
-7,5%
2,06
-2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,24
---
-0,07
---