Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 20:48
kontakt
TSGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 94 050,00 168 661,00
79,3%
178 277,00
5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 36 717,00 28 578,00
-22,2%
65 673,00
129,8%
Zysk (strata) brutto 40 144,00 27 880,00
-30,6%
65 046,00
133,3%
Zysk (strata) netto 36 415,00 24 836,00
-31,8%
58 124,00
134,0%
Amortyzacja 694,00 737,00
6,2%
782,00
6,1%
Aktywa 153 898,00 167 241,00
8,7%
237 744,00
42,2%
Kapitał własny 126 145,00 130 543,00
3,5%
195 595,00
49,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,42 18,03
3,5%
26,91
49,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,03 3,43
-31,8%
8,00
133,2%