Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 22:25
kontakt
TSGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 168 661,00 178 277,00
5,7%
133 297,00
-25,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 578,00 65 673,00
129,8%
37 490,00
-42,9%
Zysk (strata) brutto 27 880,00 65 046,00
133,3%
36 270,00
-44,2%
Zysk (strata) netto 24 836,00 58 124,00
134,0%
31 214,00
-46,3%
Amortyzacja 737,00 782,00
6,1%
873,00
11,6%
Aktywa 167 241,00 237 744,00
42,2%
319 315,00
34,3%
Kapitał własny 130 543,00 195 595,00
49,8%
233 714,00
19,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,03 26,91
49,3%
32,16
19,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,43 8,00
133,2%
4,30
-46,3%