Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.20, godz. 13:26
kontakt
OAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
124 829,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -509,00 -752,00
---
76 051,00
---
Zysk (strata) brutto -523,00 -737,00
---
75 778,00
---
Zysk (strata) netto -523,00 -737,00
---
66 399,00
---
Amortyzacja 55,00 48,00
-12,7%
59,00
22,9%
Aktywa 83 783,00 81 617,00
-2,6%
153 239,00
87,8%
Kapitał własny 77 503,00 76 766,00
-1,0%
143 164,00
86,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,67 5,62
-1,0%
10,53
87,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,05
---
4,88
---