Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 21:00
kontakt
DADELO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 12 997,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 749,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 1 000,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 810,00
---
Amortyzacja 0,00 267,00
---
Aktywa 25 317,00 105 183,00
315,5%
Kapitał własny 16 836,00 95 733,00
468,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,47 8,35
468,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,07
---