Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.10, godz. 22:09
kontakt
NOVATURAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 45 091,00
Kapitał własny 10 004,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00