Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.02, godz. 11:33
kontakt
NOVATURAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 39 913,00
Kapitał własny 10 714,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,37
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00