Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.23, godz. 18:39
kontakt
FINTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 275,00 598,00
117,5%
694,00
16,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 96,00 -130,00
---
-78,00
---
Zysk (strata) brutto 98,00 -132,00
---
-77,00
---
Zysk (strata) netto 98,00 -132,00
---
-77,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
80,00
---
Aktywa 6 837,00 6 761,00
-1,1%
6 674,00
-1,3%
Kapitał własny 6 734,00 6 602,00
-2,0%
6 424,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,09
-2,2%
0,09
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---