Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.22, godz. 11:24
kontakt
BRAND24
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 306,00 11 588,00
58,6%
15 179,00
31,0%
12 884,00
-15,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 904,00 -1 797,00
---
-897,00
---
-1 014,00
---
Zysk (strata) brutto -3 167,00 -1 981,00
---
-1 151,00
---
-1 479,00
---
Zysk (strata) netto -3 138,00 -1 722,00
---
-1 032,00
---
-1 336,00
---
Amortyzacja 1 317,00 1 946,00
47,8%
2 432,00
25,0%
2 501,00
2,8%
Aktywa 7 339,00 6 206,00
-15,4%
11 289,00
81,9%
10 068,00
-10,8%
Kapitał własny 3 583,00 2 452,00
-31,6%
1 780,00
-27,4%
3 904,00
119,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,79 1,22
-31,8%
0,89
-27,4%
1,81
104,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,57 -0,86
---
-0,51
---
-0,62
---