Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:46
kontakt
BRAND24
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 155,00 3 230,00
2,4%
3 371,00
4,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -103,00 45,00
---
-629,00
---
Zysk (strata) brutto -189,00 -59,00
---
-725,00
---
Zysk (strata) netto -179,00 -37,00
---
-706,00
---
Amortyzacja 634,00 624,00
-1,6%
616,00
-1,3%
Aktywa 11 151,00 10 806,00
-3,1%
10 068,00
-6,8%
Kapitał własny 3 846,00 3 810,00
-0,9%
3 904,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,79 1,77
-0,9%
1,81
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,02
---
-0,33
---