Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:21
kontakt
TOWERINVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 026,00 2 085,00
103,2%
3 538,00
69,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 593,00 -2 828,00
---
2 469,00
---
Zysk (strata) brutto 569,00 -2 198,00
---
2 491,00
---
Zysk (strata) netto 376,00 -2 182,00
---
2 064,00
---
Amortyzacja 206,00 189,00
-8,3%
199,00
5,3%
Aktywa 91 340,00 92 239,00
1,0%
95 288,00
3,3%
Kapitał własny 48 371,00 46 189,00
-4,5%
48 252,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,99 29,59
-4,5%
30,92
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 -1,40
---
1,32
---