Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:05
kontakt
TOWERINVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 161,00 1 026,00
537,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -415,00 593,00
---
Zysk (strata) brutto -374,00 569,00
---
Zysk (strata) netto -404,00 376,00
---
Amortyzacja 174,00 206,00
18,4%
Aktywa 90 179,00 91 340,00
1,3%
Kapitał własny 47 995,00 48 371,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,75 30,99
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 0,24
---