Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 05:46
kontakt
TOWERINVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 121,00 161,00
33,1%
1 026,00
537,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -574,00 -415,00
---
593,00
---
Zysk (strata) brutto -555,00 -374,00
---
569,00
---
Zysk (strata) netto -279,00 -404,00
---
376,00
---
Amortyzacja 190,00 174,00
-8,4%
206,00
18,4%
Aktywa 89 799,00 90 179,00
0,4%
91 340,00
1,3%
Kapitał własny 48 399,00 47 995,00
-0,8%
48 371,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,01 30,75
-0,8%
30,99
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,26
---
0,24
---