Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 14:36
kontakt
NANOGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 204,00 340,00
66,7%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -178,00 -159,00
---
-404,00
---
Zysk (strata) brutto -178,00 -621,00
---
-405,00
---
Zysk (strata) netto -178,00 -621,00
---
-405,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
2,00
---
Aktywa 31 556,00 41 593,00
31,8%
41 593,00
0,0%
Kapitał własny 31 412,00 41 323,00
31,6%
41 323,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,25 2,47
9,6%
2,47
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,04
---
-0,02
---