Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 13:43
kontakt
PLGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 917,00 622,00
-32,2%
1 570,00
152,4%
727,00
-53,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 210,00 319,00
51,9%
845,00
164,9%
188,00
-77,8%
Zysk (strata) brutto 209,00 319,00
52,6%
840,00
163,3%
188,00
-77,6%
Zysk (strata) netto 209,00 235,00
12,4%
840,00
257,4%
140,00
-83,3%
Amortyzacja 182,00 153,00
-15,9%
223,00
45,8%
151,00
-32,3%
Aktywa 19 801,00 18 063,00
-8,8%
17 707,00
-2,0%
20 316,00
14,7%
Kapitał własny 17 727,00 14 896,00
-16,0%
14 356,00
-3,6%
16 129,00
12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,89 0,74
-15,9%
0,72
-3,6%
0,81
12,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
20,0%
0,04
250,0%
0,01
-83,3%