Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 09:53
kontakt
PLGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 622,00 1 570,00
152,4%
727,00
-53,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 319,00 845,00
164,9%
188,00
-77,8%
Zysk (strata) brutto 319,00 840,00
163,3%
188,00
-77,6%
Zysk (strata) netto 235,00 840,00
257,4%
140,00
-83,3%
Amortyzacja 153,00 223,00
45,8%
151,00
-32,3%
Aktywa 18 063,00 17 707,00
-2,0%
20 316,00
14,7%
Kapitał własny 14 896,00 14 356,00
-3,6%
16 129,00
12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,72
-3,6%
0,81
12,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,04
250,0%
0,01
-83,3%