Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.15, godz. 13:39
kontakt
MARVIPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 898,00 1 700,00
-65,3%
13 456,00
691,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -106,00 -4 915,00
---
-1 111,00
---
Zysk (strata) brutto 19 877,00 10 974,00
-44,8%
-1 922,00
---
Zysk (strata) netto 18 650,00 12 497,00
-33,0%
-1 252,00
---
Amortyzacja 1 302,00 1 072,00
-17,7%
1 123,00
4,8%
Aktywa 730 119,00 723 845,00
-0,9%
681 477,00
-5,9%
Kapitał własny 258 388,00 263 804,00
2,1%
262 552,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,20 6,33
2,1%
6,30
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,30
-33,0%
-0,03
---