Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.06, godz. 02:56
kontakt
MARVIPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 700,00 13 456,00
691,5%
8 872,00
-34,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 915,00 -1 111,00
---
3 542,00
---
Zysk (strata) brutto 10 974,00 -1 922,00
---
3 018,00
---
Zysk (strata) netto 12 497,00 -1 252,00
---
2 892,00
---
Amortyzacja 1 072,00 1 123,00
4,8%
1 206,00
7,4%
Aktywa 723 845,00 681 477,00
-5,9%
669 353,00
-1,8%
Kapitał własny 263 804,00 262 552,00
-0,5%
265 444,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,33 6,30
-0,5%
6,37
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 -0,03
---
0,07
---