Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 10:35
kontakt
BAHOLDING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 588,00 1 472,00
-7,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 875,00 2 074,00
10,6%
Zysk (strata) brutto -63 653,00 1 592,00
---
Zysk (strata) netto -65 402,00 1 271,00
---
Amortyzacja 107,00 89,00
-16,8%
Aktywa 25 237,00 27 486,00
8,9%
Kapitał własny 5 528,00 6 799,00
23,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,16
23,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,57 0,03
---