Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.23, godz. 20:45
kontakt
CHERRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 035,00 745,00
-28,0%
27,00
-96,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -355,00 3 184,00
---
-1 405,00
---
Zysk (strata) brutto -563,00 3 996,00
---
-1 119,00
---
Zysk (strata) netto -470,00 3 199,00
---
-1 547,00
---
Amortyzacja 117,00 66,00
-43,6%
141,00
113,6%
Aktywa 24 370,00 28 813,00
18,2%
24 880,00
-13,7%
Kapitał własny 18 096,00 21 298,00
17,7%
19 751,00
-7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,31 15,67
17,7%
14,53
-7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,35 2,35
---
-1,14
---