Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 02:21
kontakt
CHERRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 745,00 27,00
-96,4%
279,00
933,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 184,00 -1 405,00
---
-984,00
---
Zysk (strata) brutto 3 996,00 -1 119,00
---
-765,00
---
Zysk (strata) netto 3 199,00 -1 547,00
---
-700,00
---
Amortyzacja 66,00 141,00
113,6%
223,00
58,2%
Aktywa 28 813,00 24 880,00
-13,7%
23 958,00
-3,7%
Kapitał własny 21 298,00 19 751,00
-7,3%
19 051,00
-3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,67 14,53
-7,3%
14,02
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,35 -1,14
---
-0,52
---