Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 18:07
kontakt
CAMBRIDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 119,00 179,00
50,4%
124,00
-30,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -276,00 -1 270,00
---
-297,00
---
Zysk (strata) brutto -597,00 -9 527,00
---
-361,00
---
Zysk (strata) netto -183,00 -10 149,00
---
-506,00
---
Amortyzacja 102,00 102,00
0,0%
102,00
0,0%
Aktywa 18 720,00 9 008,00
-51,9%
9 074,00
0,7%
Kapitał własny 6 359,00 -3 784,00
---
-4 394,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53 -0,31
---
-0,36
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,84
---
-0,04
---