Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 15:22
kontakt
H4F
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 58,00 96,00
65,5%
276,00
187,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -65,00 -1 315,00
---
161,00
---
Zysk (strata) brutto -65,00 -1 283,00
---
185,00
---
Zysk (strata) netto -65,00 -1 290,00
---
181,00
---
Amortyzacja -10,00 0,00
---
1,00
---
Aktywa 1 633,00 2 844,00
74,2%
2 819,00
-0,9%
Kapitał własny 407,00 1 817,00
346,4%
1 997,00
9,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 1,35
1 395,6%
1,48
10,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,96
---
0,13
---