Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 20:16
kontakt
XTPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 932,00 4,00
-99,6%
1 165,00
29 025,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 438,00 -1 829,00
---
-783,00
---
Zysk (strata) brutto -3 168,00 -2 463,00
---
-813,00
---
Zysk (strata) netto -3 168,00 -2 463,00
---
-813,00
---
Amortyzacja 129,00 128,00
-0,8%
80,00
-37,5%
Aktywa 7 572,00 14 143,00
86,8%
16 895,00
19,5%
Kapitał własny 5 697,00 12 485,00
119,2%
11 620,00
-6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,99 6,56
119,1%
5,73
-12,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,66 -1,29
---
-0,40
---