Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 22:02
kontakt
XTPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4,00 1 165,00
29 025,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 829,00 -783,00
---
Zysk (strata) brutto -2 463,00 -813,00
---
Zysk (strata) netto -2 463,00 -813,00
---
Amortyzacja 128,00 80,00
-37,5%
Aktywa 14 143,00 16 895,00
19,5%
Kapitał własny 12 485,00 11 620,00
-6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,56 5,73
-12,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,29 -0,40
---