Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.19, godz. 16:37
kontakt
BERGHOLDI
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 688,00 22 807,00
15,8%
22 807,00
0,0%
9 844,00
-56,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 269,00 2 465,00
8,6%
2 465,00
0,0%
-3 643,00
---
Zysk (strata) brutto 31 325,00 2 320,00
-92,6%
2 320,00
0,0%
986,00
-57,5%
Zysk (strata) netto 25 590,00 2 105,00
-91,8%
2 105,00
0,0%
1 466,00
-30,4%
Amortyzacja 1 007,00 668,00
-33,7%
668,00
0,0%
228,00
-65,9%
Aktywa 94 853,00 89 777,00
-5,4%
89 777,00
0,0%
77 868,00
-13,3%
Kapitał własny 35 029,00 37 365,00
6,7%
37 365,00
0,0%
23 821,00
-36,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,30 3,21
-2,6%
3,21
0,0%
1,04
-67,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,41 0,18
-92,5%
0,18
0,0%
0,06
-64,6%