Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.02, godz. 04:30
kontakt
BERGHOLDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 553,00 1 968,00
-22,9%
4 734,00
140,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -203,00 -1 762,00
---
-3 421,00
---
Zysk (strata) brutto -18,00 423,00
---
-2 378,00
---
Zysk (strata) netto -18,00 493,00
---
-2 400,00
---
Amortyzacja 219 865,00 220,00
-99,9%
18,00
-91,8%
Aktywa 77 868,00 80 506,00
3,4%
74 811,00
-7,1%
Kapitał własny 23 821,00 24 172,00
1,5%
22 132,00
-8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,04 1,05
1,4%
0,96
-8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,02
---
-0,10
---