Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.18, godz. 15:46
kontakt
BERGHOLDI
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 051,00 12 494,00
147,4%
4 849,00
-61,2%
6 702,00
38,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 75,00 2 277,00
2 936,0%
-1 604,00
---
-5 183,00
---
Zysk (strata) brutto 2 506,00 2 111,00
-15,8%
-1 824,00
---
-1 954,00
---
Zysk (strata) netto 2 090,00 2 004,00
-4,1%
-1 931,00
---
-1 907,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
190,00
---
41,00
-78,4%
Aktywa 66 304,00 99 583,00
50,2%
92 636,00
-7,0%
74 811,00
-19,2%
Kapitał własny 11 483,00 37 117,00
223,2%
41 007,00
10,5%
22 132,00
-46,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,10 3,19
189,4%
2,16
-32,1%
0,96
-55,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,17
-14,4%
-0,10
---
-0,08
---