Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 15:44
kontakt
SCPFL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -635,00 -1 344,00
---
-846,00
---
Zysk (strata) brutto -609,00 -1 311,00
---
-802,00
---
Zysk (strata) netto -609,00 -1 311,00
---
-802,00
---
Amortyzacja 24,00 21,00
-12,5%
23,00
9,5%
Aktywa 31 199,00 50 347,00
61,4%
49 187,00
-2,3%
Kapitał własny 30 631,00 49 581,00
61,9%
48 778,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,97 18,46
54,2%
18,16
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,49
---
-0,30
---