Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 18:04
kontakt
NEXTBIKE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 101,00 11 248,00
-41,1%
6 594,00
-41,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 267,00 -10 812,00
---
-5 358,00
---
Zysk (strata) brutto -447,00 -13 794,00
---
-5 722,00
---
Zysk (strata) netto -447,00 -13 794,00
---
-5 722,00
---
Amortyzacja 4 873,00 4 712,00
-3,3%
3 818,00
-19,0%
Aktywa 96 089,00 75 158,00
-21,8%
69 109,00
-8,0%
Kapitał własny -7 876,00 -21 670,00
---
-27 392,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -4,60 -12,66
---
-16,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 -8,06
---
-3,34
---