Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 09:54
kontakt
NEXTBIKE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 129,00 14 850,00
62,7%
19 101,00
28,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 182,00 -6 376,00
---
1 267,00
---
Zysk (strata) brutto -6 072,00 -6 618,00
---
-447,00
---
Zysk (strata) netto -6 072,00 -6 618,00
---
-447,00
---
Amortyzacja 4 301,00 4 300,00
-0,0%
4 873,00
13,3%
Aktywa 98 239,00 96 794,00
-1,5%
96 089,00
-0,7%
Kapitał własny -811,00 -7 429,00
---
-7 876,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,47 -4,34
---
-4,60
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,55 -3,87
---
-0,26
---