Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 20:27
kontakt
NEXTBIKE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 850,00 19 101,00
28,6%
11 248,00
-41,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 376,00 1 267,00
---
-10 812,00
---
Zysk (strata) brutto -6 618,00 -447,00
---
-13 794,00
---
Zysk (strata) netto -6 618,00 -447,00
---
-13 794,00
---
Amortyzacja 4 300,00 4 873,00
13,3%
4 712,00
-3,3%
Aktywa 96 794,00 96 089,00
-0,7%
75 158,00
-21,8%
Kapitał własny -7 429,00 -7 876,00
---
-21 670,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -4,34 -4,60
---
-12,66
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,87 -0,26
---
-8,06
---