Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:59
kontakt
BIZTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 146,00 2 750,00
-33,7%
4 199,00
52,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 115,00 122,00
6,1%
134,00
9,8%
Zysk (strata) brutto 94,00 92,00
-2,1%
118,00
28,3%
Zysk (strata) netto 72,00 74,00
2,8%
95,00
28,4%
Amortyzacja 41,00 41,00
0,0%
30,00
-26,8%
Aktywa 5 533,00 6 407,00
15,8%
7 238,00
13,0%
Kapitał własny 3 785,00 3 859,00
2,0%
3 954,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,15
2,0%
0,16
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
33,3%