Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 19:50
kontakt
BIZTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 750,00 4 199,00
52,7%
3 008,00
-28,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 122,00 134,00
9,8%
110,00
-17,9%
Zysk (strata) brutto 92,00 118,00
28,3%
89,00
-24,6%
Zysk (strata) netto 74,00 95,00
28,4%
70,00
-26,3%
Amortyzacja 41,00 30,00
-26,8%
31,00
3,3%
Aktywa 6 407,00 7 238,00
13,0%
6 741,00
-6,9%
Kapitał własny 3 859,00 3 954,00
2,5%
4 024,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,16
2,6%
0,16
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
33,3%
0,00
-25,0%