Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.03, godz. 23:25
kontakt
GETBACK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 -14 927,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -17 733,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -70 228,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -70 228,00
---
Amortyzacja 0,00 732,00
---
Aktywa 557 591,00 495 900,00
-11,1%
Kapitał własny -2 746 105,00 -2 816 333,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -27,46 -28,16
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,70
---