Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 23:49
kontakt
GTC
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 548 111,00 656 040,00
19,7%
729 637,00
11,2%
711 706,00
-2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 942 556,00 580 475,00
-38,4%
545 512,00
-6,0%
-183 615,00
---
Zysk (strata) brutto 800 637,00 452 402,00
-43,5%
396 410,00
-12,4%
-351 914,00
---
Zysk (strata) netto 663 195,00 389 399,00
-41,3%
321 756,00
-17,4%
-325 623,00
---
Amortyzacja 2 252,00 2 383,00
5,8%
2 837,00
19,1%
2 907,00
2,5%
Aktywa 9 103 445,00 10 134 775,00
11,3%
10 743 097,00
6,0%
11 448 198,00
6,6%
Kapitał własny 3 908 283,00 4 367 729,00
11,8%
4 448 523,00
1,8%
4 419 179,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,31 9,03
8,7%
9,16
1,4%
9,10
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,41 0,80
-42,9%
0,66
-17,6%
-0,67
---