Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 05:11
kontakt
GTC
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 338,00 17 735,00
-8,3%
15 460,00
-12,8%
14 050,00
-9,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -28 999,00 -16 306,00
---
-21 496,00
---
-16 356,00
---
Zysk (strata) brutto 645 964,00 399 991,00
-38,1%
337 242,00
-15,7%
-305 630,00
---
Zysk (strata) netto 663 195,00 389 399,00
-41,3%
321 756,00
-17,4%
-325 623,00
---
Amortyzacja 528,00 520,00
-1,5%
658,00
26,5%
329,00
-50,0%
Aktywa 4 801 298,00 5 257 674,00
9,5%
5 540 992,00
5,4%
5 091 587,00
-8,1%
Kapitał własny 3 908 283,00 4 367 729,00
11,8%
4 448 523,00
1,8%
4 419 179,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,31 9,03
8,7%
9,16
1,4%
9,10
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,41 0,80
-42,9%
0,66
-17,6%
-0,67
---