Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 08:25
kontakt
GTC
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 135,00 8 071,00
-20,4%
6 975,00
-13,6%
6 788,00
-2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 691,00 -17 325,00
---
-5 247,00
---
-3 952,00
---
Zysk (strata) brutto 209 175,00 187 158,00
-10,5%
-138 680,00
---
100 857,00
---
Zysk (strata) netto 193 548,00 182 955,00
-5,5%
-152 237,00
---
94 927,00
---
Amortyzacja 270,00 322,00
19,3%
168,00
-47,8%
213,00
26,8%
Aktywa 5 218 470,00 5 204 029,00
-0,3%
5 184 933,00
-0,4%
4 971 004,00
-4,1%
Kapitał własny 4 231 834,00 4 328 000,00
2,3%
4 493 091,00
3,8%
4 401 781,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,00 8,95
-0,5%
9,25
3,4%
9,06
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,38
-8,3%
-0,31
---
0,20
---