Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 10:09
kontakt
MAXCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28 897,00 33 231,00
15,0%
22 504,00
-32,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 996,00 1 802,00
-9,7%
1 211,00
-32,8%
Zysk (strata) brutto 1 855,00 2 206,00
18,9%
784,00
-64,5%
Zysk (strata) netto 1 499,00 1 550,00
3,4%
622,00
-59,9%
Amortyzacja 219,00 244,00
11,4%
150,00
-38,5%
Aktywa 82 564,00 82 337,00
-0,3%
94 594,00
14,9%
Kapitał własny 64 918,00 66 468,00
2,4%
67 090,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,04 24,62
2,4%
24,85
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,57
3,4%
0,23
-59,9%