Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.26, godz. 20:37
kontakt
MAXCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 967,00 23 027,00
28,2%
28 897,00
25,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 350,00 895,00
155,7%
1 996,00
123,0%
Zysk (strata) brutto 493,00 862,00
74,8%
1 855,00
115,2%
Zysk (strata) netto 386,00 635,00
64,5%
1 499,00
136,1%
Amortyzacja 223,00 219,00
-1,8%
219,00
0,0%
Aktywa 73 888,00 81 986,00
11,0%
82 564,00
0,7%
Kapitał własny 68 184,00 63 419,00
-7,0%
64 918,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,25 23,49
-7,0%
24,04
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,24
64,3%
0,56
136,2%