Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 21:02
kontakt
REMORSOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 606,00 1 087,00
-32,3%
4 818,00
343,2%
10 396,00
115,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 282,00 191,00
-32,3%
658,00
244,5%
683,00
3,8%
Zysk (strata) brutto 217,00 167,00
-23,0%
564,00
237,7%
655,00
16,1%
Zysk (strata) netto 202,00 152,00
-24,8%
425,00
179,6%
535,00
25,9%
Amortyzacja 0,00 8,00
---
32,00
300,0%
15,00
-53,1%
Aktywa 9 210,00 12 027,00
30,6%
11 785,00
-2,0%
14 342,00
21,7%
Kapitał własny 5 078,00 7 831,00
54,2%
8 256,00
5,4%
8 791,00
6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,25 1,93
54,2%
1,36
-29,4%
1,45
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,04
-24,0%
0,07
84,2%
0,09
25,7%