Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 22:48
kontakt
REMORSOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 818,00 10 396,00
115,8%
1 975,00
-81,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 658,00 683,00
3,8%
374,00
-45,2%
Zysk (strata) brutto 564,00 655,00
16,1%
374,00
-42,9%
Zysk (strata) netto 425,00 535,00
25,9%
298,00
-44,3%
Amortyzacja 32,00 15,00
-53,1%
12,00
-20,0%
Aktywa 11 785,00 15 082,00
28,0%
13 737,00
-8,9%
Kapitał własny 8 256,00 8 952,00
8,4%
9 090,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,36 1,48
8,4%
1,50
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,09
25,7%
0,05
-44,3%