Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.18, godz. 20:17
kontakt
WAT
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 253,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 579,00
Zysk (strata) brutto 413,00
Zysk (strata) netto 332,00
Amortyzacja 101,00
Aktywa 6 077,00
Kapitał własny 3 490,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,49
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33