Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 10:18
kontakt
WAT
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 157,00 5 263,00
2,1%
7 250,00
37,8%
8 152,00
12,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 443,00 -79,00
---
771,00
---
514,00
-33,3%
Zysk (strata) brutto 382,00 -164,00
---
757,00
---
517,00
-31,7%
Zysk (strata) netto 317,00 -189,00
---
582,00
---
403,00
-30,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 171,00 5 733,00
-7,1%
5 915,00
3,2%
5 244,00
-11,3%
Kapitał własny 2 007,00 1 317,00
-34,4%
2 569,00
95,1%
2 437,00
-5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,01 1,32
-34,4%
2,57
95,1%
2,44
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 -0,19
---
0,58
---
0,40
-30,8%