Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 09:58
kontakt
ACKERMAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 163,00 4 087,00
29,2%
7 238,00
77,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 192,00 580,00
202,1%
670,00
15,5%
Zysk (strata) brutto 172,00 585,00
240,1%
682,00
16,6%
Zysk (strata) netto 105,00 476,00
353,3%
558,00
17,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 258,00 5 915,00
38,9%
8 980,00
51,8%
Kapitał własny 2 093,00 2 569,00
22,7%
3 127,00
21,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,09 2,57
22,7%
3,13
21,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,48
353,3%
0,56
17,2%