Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 18:11
kontakt
WAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 238,00 5 116,00
-29,3%
4 621,00
-9,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 670,00 -1 409,00
---
391,00
---
Zysk (strata) brutto 682,00 -1 380,00
---
391,00
---
Zysk (strata) netto 558,00 -1 093,00
---
317,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 980,00 4 908,00
-45,3%
3 324,00
-32,3%
Kapitał własny 3 127,00 2 034,00
-35,0%
2 351,00
15,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,13 2,03
-35,0%
2,35
15,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,56 -1,09
---
0,32
---