Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:59
kontakt
NESTMEDIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 217,00 34,00
-84,3%
28,00
-17,6%
34,00
21,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -335,00 -228,00
---
-447,00
---
-874,00
---
Zysk (strata) brutto -319,00 -216,00
---
-451,00
---
-932,00
---
Zysk (strata) netto -319,00 -216,00
---
-451,00
---
-932,00
---
Amortyzacja 34,00 31,00
-8,8%
31,00
0,0%
40,00
29,0%
Aktywa 11 968,00 8 047,00
-32,8%
7 863,00
-2,3%
9 065,00
15,3%
Kapitał własny 2 104,00 1 670,00
-20,6%
1 220,00
-26,9%
297,00
-75,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,23
-20,6%
0,17
-27,2%
0,04
-75,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,03
---
-0,06
---
-0,13
---