Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:26
kontakt
IFIRMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 930,00 6 009,00
1,3%
6 486,00
7,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 377,00 695,00
84,4%
616,00
-11,4%
Zysk (strata) brutto 384,00 698,00
81,8%
628,00
-10,0%
Zysk (strata) netto 287,00 547,00
90,6%
494,00
-9,7%
Amortyzacja -98,00 145,00
---
173,00
19,3%
Aktywa 13 746,00 14 002,00
1,9%
14 690,00
4,9%
Kapitał własny 9 128,00 9 355,00
2,5%
9 594,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,43 1,46
2,5%
1,50
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,08
88,9%
0,08
-9,4%