Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.06, godz. 03:07
kontakt
PROCHEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 67 187,00 101 268,00
50,7%
41 089,00
-59,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 069,00 9 866,00
822,9%
3 445,00
-65,1%
Zysk (strata) brutto 909,00 9 808,00
979,0%
3 388,00
-65,5%
Zysk (strata) netto 573,00 7 774,00
1 256,7%
2 544,00
-67,3%
Amortyzacja 879,00 903,00
2,7%
914,00
1,2%
Aktywa 180 156,00 166 831,00
-7,4%
143 598,00
-13,9%
Kapitał własny 48 775,00 56 490,00
15,8%
59 034,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,62 19,25
15,8%
20,11
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 2,65
1 258,5%
0,87
-67,3%