Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 18:30
kontakt
LOTOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 487 000,00 4 394 900,00
-2,1%
5 200 500,00
18,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -30 900,00 -116 300,00
---
513 100,00
---
Zysk (strata) brutto 113 500,00 7 700,00
-93,2%
425 700,00
5 428,6%
Zysk (strata) netto 107 700,00 -3 700,00
---
345 600,00
---
Amortyzacja 102 100,00 101 400,00
-0,7%
108 500,00
7,0%
Aktywa 14 604 800,00 15 149 900,00
3,7%
16 019 100,00
5,7%
Kapitał własny 9 384 300,00 9 449 400,00
0,7%
9 778 100,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,76 51,11
0,7%
52,89
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,58 -0,02
---
1,87
---