Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 09:48
kontakt
MERLINGRP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 243,00 241,00
-0,8%
205,00
-14,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -213,00 -247,00
---
-224,00
---
Zysk (strata) brutto -214,00 -254,00
---
-238,00
---
Zysk (strata) netto -213,00 -249,00
---
-241,00
---
Amortyzacja 9,00 9,00
0,0%
2,00
-77,8%
Aktywa 83 728,00 84 207,00
0,6%
84 182,00
-0,0%
Kapitał własny 82 985,00 82 744,00
-0,3%
82 504,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,20
-57,4%
0,20
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---