Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:46
kontakt
FORTE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 147 649,00 330 464,00
123,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 338,00 16 116,00
---
Zysk (strata) brutto -10 372,00 14 611,00
---
Zysk (strata) netto -9 289,00 10 158,00
---
Amortyzacja 6 208,00 6 225,00
0,3%
Aktywa 850 119,00 895 886,00
5,4%
Kapitał własny 545 264,00 544 436,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,78 22,75
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,39 0,42
---