Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:38
kontakt
LUKARDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 392,00 2 263,00
62,6%
1 589,00
-29,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 167,00 252,00
50,9%
-93,00
---
Zysk (strata) brutto 168,00 276,00
64,3%
-21,00
---
Zysk (strata) netto 181,00 290,00
60,2%
-49,00
---
Amortyzacja 104,00 150,00
44,2%
150,00
0,0%
Aktywa 5 306,00 7 619,00
43,6%
6 862,00
-9,9%
Kapitał własny 3 148,00 3 394,00
7,8%
2 872,00
-15,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,08
6,9%
0,06
-15,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
75,0%
-0,00
---