Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:19
kontakt
LUKARDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 333,00 1 453,00
336,3%
3 050,00
109,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 214,00 229,00
7,0%
80,00
-65,1%
Zysk (strata) brutto 214,00 228,00
6,5%
98,00
-57,0%
Zysk (strata) netto 214,00 225,00
5,1%
118,00
-47,6%
Amortyzacja 0,00 6,00
---
246,00
4 000,0%
Aktywa 867,00 5 703,00
557,8%
6 804,00
19,3%
Kapitał własny -321,00 3 742,00
---
3 057,00
-18,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,08
---
0,07
-17,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
-40,0%