Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:28
kontakt
LUKARDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 122,00 333,00
173,0%
1 453,00
336,3%
3 050,00
109,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -135,00 214,00
---
229,00
7,0%
80,00
-65,1%
Zysk (strata) brutto -135,00 214,00
---
228,00
6,5%
98,00
-57,0%
Zysk (strata) netto -135,00 214,00
---
225,00
5,1%
118,00
-47,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
6,00
---
246,00
4 000,0%
Aktywa 660,00 867,00
31,4%
5 703,00
557,8%
6 804,00
19,3%
Kapitał własny -508,00 -321,00
---
3 742,00
---
3 057,00
-18,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,01
---
0,08
---
0,07
-17,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
0,00
0,0%
0,00
-40,0%